Materiały upowszechnieniowe

Wykaz publikacji naukowych, publikacji popularno-naukowych, ofert wdrożeniowych i broszur

Prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt
Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Ryzosfery
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Publikacje popularno-naukowe

 1. Sas-Paszt L. 2022. Ograniczanie skutków suszy. Truskawka, malina, jagody 6/2022: 24-25.
 2. Sas-Paszt L. 2022. Kobieta dbająca o przyszłość nauki. Puls Biznesu nr 187/2022: 13.
 3. Sas-Paszt L. 2022. Pożyteczne mikroorganizmy glebowe w nawożeniu roślin. Hasło Ogrodnicze 2/2022: 28-31.
 4. Sas-Paszt L., Mika A. 2022. Zaczęło się od ,,Kości’’. Hasło Ogrodnicze 2/2022: 32-34.
 5. Sas-Paszt L., Przybył M. 2022. Bionawozy szansą dla nowoczesnego ogrodnictwa. Hasło Ogrodnicze 1/2022: 16-19.
 6. Sas-Paszt L. 2022. Mało widoczne, ale efektywne. Truskawka, malina, jagody 1/2022: 27-29.
 7. Sas-Paszt L. 2021. Innowacyjne nawozy mineralne. Puls Biznesu nr 227/2021: 11.
 8. Sas Paszt L., Derkowska E. 2021. Biostymulatory a grzyby mykoryzowe w korzeniach winorośli. Moja Winnica 1/2021: 19-23.
 9. Sas-Paszt L. 2021. Bioprodukty a mikrobiologia gleby. Hasło Ogrodnicze 2/2021: 18-20.
 10. Sas-Paszt L. 2021. Bionawozy szansą na żyzną glebę. Hasło Ogrodnicze 1/2021: 29-31.
 11. Sas Paszt L. 2020. Pożyteczne mikroorganizmy ograniczają stres suszy. Hasło Ogrodnicze 6/2020: 48-51.
 12. Sas-Paszt L. 2020. Biostymulatory bakteryjne w ogrodnictwie. Hasło Ogrodnicze 4/2020: 6-8.
 13. Sas-Paszt L. 2020. Bakterie i grzyby strzępkowe a plonowanie truskawki w kontenerach. Truskawka, malina, jagody 4/2020: 23-26.
 14. Sas-Paszt L. 2020. Nawozy mineralne wzbogacone mikrobiologicznie w plonowaniu truskawki. Truskawka, malina, jagody 1/2020: 43-45.
 15. Sas-Paszt L. 2019. Biopreparaty mikrobiologiczne w uprawie roślin. Hasło Ogrodnicze 6/2019: 6-8.
 16. Sas-Paszt L. 2018. Kwasy humusowe wzbogacone mikrobiologicznie. Warzywa 9/2018: 34-35.
 17. Sas-Paszt L., Trzciński P. 2018. Pożyteczne mikroorganizmy a stres suszy. Hasło Ogrodnicze 6/2018: 20-23.
 18. Sas-Paszt L. 2017. Od mikrobiomu do wysokiej jakości plonu. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 7/2017: 57-59.
 19. Sas-Paszt L. 2017. Pożyteczne mikroorganizmy. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 8/2017: 53-55.
 20. Sas-Paszt L., Trzciński P. 2016. Pożyteczne mikroorganizmy glebowe. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 1/2016: 57-58.
 21. Sas-Paszt L. 2016. Organiczne. Hasło Ogrodnicze 4/2016: 16-18.
 22. Sas-Paszt L. 2016. Biowęgiel szanasą na poprawę plonowania roślin i jakości gleby. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 7/2016: 54-55.
 23. Sas-Paszt L. 2014. Mikoryzacja i ściółkowanie w uprawie jabłoni. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 3: 17-18.
 24. Sas-Paszt L. 2014. Bionawozy w ogrodnictwie. Jagodnik 2(14): 99-100.
 25. Sas-Paszt L., Grzyb Z.S. 2013. Węgiel brunatny i możliwości jego wykorzystania. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 8: 36-41.

Oferty wdrożeniowe

 1. Sas-Paszt L., Treder J., Nowak J., Treder W., Sumorok B., Lisek A., Derkowska A., Głuszek S., Trzciński P., Górnik K. 2022. Bionawożenie roślin ozdobnych w uprawach polowych i wazonowych w warunkach stresu suszy.
 2. Sas-Paszt L., Sumorok B., Lisek A., Derkowska E., Głuszek S., Trzciński P., Górnik K. 2022. Usługa analizy mikrobiologicznej składu ilościowego i jakościowego grzybów mykoryzowych w glebie.
 3. Lisek A., Sas Paszt L., Sumorok B. 2015. Identyfikacja arbuskularnych grzybów mikoryzowych z zastosowaniem technik analizy DNA.
 4. Lisek A., Sas Paszt L., Trzciński P. 2015. Identyfikacja pożytecznych bakterii glebowych z zastosowaniem technik analizy DNA.
 5. Malusa E., Sas Paszt L. 2015. Ulepszacze glebowe na bazie węgla brunatnego dla uprawy roślin sadowniczych.
 6. Malusa E., Sas Paszt L. 2015. Vinassa – nawóz organiczny z wywaru produkcji drożdży piekarskich do uprawy roślin truskawki i drzew jabłoni.
 7. Malusa E., Sas-Paszt L., Trzciński P. 2015. Technologia produkcji bionawozów wzbogaconych o pożyteczne mikroorganizmy glebowe.
 8. Treder W., Sas Paszt L., Trzciński P. 2015. Aplikacja bioproduktów za pomocą systemu nawadniania kroplowego.
 9. Sas Paszt L., Sumorok B.,  Lisek A., Derkowska E., Głuszek S., Trzciński P.,  Harbuzov A., Malusa E., Bogumił A. 2013. Pożyteczne mikroorganizmy glebowe w uprawie roślin sadowniczych.
 10. Grzyb Z.S., Sas Paszt L., Piotrowski W. 2013. Bionawozy jako środki poprawiające wzrost i rozwój okulantów drzew owocowych w szkółce ekologicznej.
 11. Sas-Paszt L., Derkowska E., Głuszek S., Sumorok B., Frąc M., Żurawicz E., Pluta S., Lewandowski M. 2009. Zastosowanie mikoryzacji i ściółkowania w uprawie porzeczki czarnej i jabłoni.
 12. Sas-Paszt L., Żurawicz E., Pluta S., Lewandowski M. 2005. Zastosowanie mikoryzacji i ściółkowania w uprawie truskawek.

Broszury

 1. Sas-Paszt L. 2020. Znaczenie i stosowanie bionawozów dla poprawy jakości gleb zdegradowanych oraz ich wpływ na wzrost i plonowanie drzew jabłoni.
 2. Sas-Paszt L., Trzciński P., Lisek A., Derkowska E., Sumorok B., Głuszek S., Frąc M., Przybył M., Weszczak. 2019. Metody polepszania jakości gleb zdegradowanych w uprawie roślin sadowniczych.

Publikacje naukowe

 1. Sas-Paszt L., Sumorok B., Górnik K., Grzyb S. Z., Lisek A., Głuszek S., Trzciński P., Derkowska E., Frąc M., Treder W., Mosa A. F. W., Mohamed A-R. M. A. 2022. Influence of bio and mineral fertilizers on strawberry performance grown in containers under different irrigation regimes. Egyptian Academic Journal of Biological Sciences Botany 13(1): 79-92.
 2. Sas-Paszt L., Smolińska U., Kowalska B., Szczech M., Lisek A., Trzciński P., Głuszek S., Górnik K., Derkowska E., Sumorok B. 2021. Influence of microbiologically enriched mineral fertilizers on selected groups of microorganisms in the rhizosphere of strawberry plants. Journal of Horticultural Research Vol. 29(1): 35-46.
 3. Sas-Paszt L., Smolińska U., Treder J., Szczech M., Kowalska B., Trzciński P., Głuszek S., Lisek A., Derkowska E., Frąc M. 2021. Influence of microbially enriched mineral fertilizers on the composition of rhizosphere microorganisms of Thuja occidentalis. Polish Journal of Agronomy 47: 49-57.
 4. Sas-Paszt L., Sumorok B., Grzyb Z.S., Głuszek S., Sitarek M., Lisek A., Derkowska E., Trzciński P., Stępień W., Przybył M., Frąc M., Górnik K. 2020. Effect of microbiologically enriched fertilizers on the yielding of strawberry plants in container-based cultivation at diffrent levels of irrigation. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2020, Vol. 65(1): 21-29.
 5. Sas-Paszt L., Głuszek S., Derkowska E., Sumorok B., Lisek J., Trzciński P., Lisek A., Frąc M., Sitarek M., Przybył M., Górnik K. 2020. Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in the rhizosphere of ‘Solaris’ and ‘Regent’ grapevine plants treated with bioproducts. South African Journal of Enology and Viticulture, Vol. 41 (1): 83-89.
 6. Sas-Paszt L., Sumorok B., Grzyb Z.S., Głuszek S., Sitarek M., Lisek A., Derkowska E., Trzciński P., Przybył M., Frąc M., Górnik K. 2020. Effect of microbiologically enriched fertilizers on the yielding of strawberry plants under field conditions in the second year of plantation. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2020, Vol. 65(1): 31-38.
 7. Sas-Paszt L., Sumorok B., Derkowska E., Trzciński P., Lisek A., Grzyb S. Z., Sitarek M., Przybył M., Frąc M. 2019. Effect of microbiologically enriched fertilizers on the vegetative growth of strawberry plants under field conditions in the first year of plantation. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2019, Vol. 64 (2): 29-37.
 8. Sas-Paszt L., Sumorok B., Derkowska E., Trzciński P., Lisek A., Grzyb S. Z., Sitarek M., Przybył M., Frąc M. 2019. Effect of microbiologically enriched fertilizers on the vegetative growth of strawberry plants in container-based cultivation at different levels of irrigation. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2019, Vol. 64 (2): 38-46.
 9. Sas-Paszt L., Głuszek S., Derkowska E., Sumorok B., Lisek J., Trzciński P., Lisek A., Frąc M., Sitarek M., Przybył M. 2019. Occurrence of arbuscular mycorrhizal fungi in the roots of two grapevine cultivars in response to bioproducts. South African Journal of Enology and Viticulture, Vol. 40 (1): 1-4.
 10. Sas-Paszt L., Malusa E., Sumorok B., Canfora L., Derkowska E., Głuszek S. 2015. The influence of bioproducts on mycorrhizal occurence and diversity in the rhizosphere of strawberry plants under controlled conditions. . Advances in Microbiology 5: 40-53.
 11. Sas-Paszt L., Pruski K., Żurawicz E., Sumorok B., Derkowska E., Głuszek S. 2014. The effect of organic mulches and mycorrhizal substrate on growth, yield and quality of ‘Gold Milenium’ apples on M.9 rootstock. Canadian Journal of Plant Science 94(2): 281-291.
 12. Sas-Paszt L. 2013. Wykorzystanie pożytecznych mikroorganizmów w ekologicznej produkcji owoców. W: Tyburski J., Studzińska B (red.) Sadownictwo Ekologiczne. Pracownia Wydawnicza ,,ElSet’’ Olsztyn, rozdział 15, str. 227-235.
 13. Sas-Paszt L., Sumorok B., Malusa E., Głuszek S., Derkowska E. 2011. The influence of bioproducts on root growth and mycorrhizal occurrence in the rhizosphere of strawberry plants ‘Elsanta’. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 19 (1): 13-34.
 14. Sas-Paszt L., Malusa E., Grzyb Z., Rozpara E., Wawrzyńczak P., Rytkowski K., Zmarlicki K., Michalczuk B., Podlaska B., Nowak D. 2010. Środowiskowe i zdrowotne znaczenie ekologicznej produkcji owoców. Postępy Nauk Rolniczych 1: 109-121.

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Konstytucji 3 maja 1/3
96-100 Skierniewice