Dobre praktyki

Dobre Praktyki w zakresie bionawożenia roślin ogrodniczych i ochrony
bioróżnorodności pożytecznej mikroflory glebowej, zgodnie z założeniami
Europejskiego Zielonego Ładu i Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r.

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Konstytucji 3 maja 1/3
96-100 Skierniewice