Aplikacja BIONAWOZY 
 
Zadanie pt. „Opracowanie prototypu aplikacji informatycznej służącej skatalogowaniu, upowszechnianiu i promocji preparatów o charakterze bionawozów możliwych do zastosowania w uprawach ogrodniczych”, zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB, (Umowa nr DHR.ns.070.1.2022). 
 
Celem zadania było opracowanie pierwszej w Polsce aplikacji BIONAWOZY, wspomagającej wdrożenie innowacyjnych technologii bionawożenia w ogrodnictwie, ograniczających degradację gleb i negatywne skutki zmian klimatu. Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do informacji na temat dobrych praktyk w zakresie bionawożenia i ochrony bioróżnorodności gleb, zgodnie z rozporządzeniami MRiRW i prawodawstwem Komisji Europejskiej.
Bionawozy to preparaty na bazie surowców pochodzenia organicznego, zawierające: aminokwasy, cukry, witaminy, fitohormony, enzymy oraz makro- i mikro-elementy, a często także mikroorganizmy i/lub ich metabolity korzystnie wpływające na wzrost i plonowanie roślin. Bionawozy są skuteczną i ekonomicznie opłacalną alternatywą dla nawozów  mineralnych. W Polsce i w innych krajach  dynamicznie wzrasta zainteresowanie nawozami wzbogaconymi pożytecznymi mikroorganizmami. W Instytucie Ogrodnictwa – PIB powstał pierwszy w Polsce i największy w Europie bank symbiotycznych mikroorganizmów: grzybów mykoryzowych i strzępkowych, drożdży oraz pożytecznych bakterii glebowych, wyizolowanych z ryzosfery roślin, rosnących w różnych warunkach glebowo-klimatycznych naszego kraju. Wykazano wysoką skuteczność bionawozów i pożytecznych mikroorganizmów w stymulacji wzrostu i plonowania roślin truskawki, jabłoni, wiśni, ogórka, pomidora i innych gatunków roślin ogrodniczych. Współpraca Zakładu Mikrobiologii i Ryzosfery Instytutu Ogrodnictwa-PIB z producentami nawozów zaowocowała rejestracją i wprowadzeniem do produkcji ogrodniczej następujących bionawozów: Florovit Agro (wapno nawozowe granulowane PMG z kwasami humusowymi i pożytecznymi mikroorganizmami), preparat BacterBase (zawiera bakterie Bacillus velezensis i B. amyloliquefaciens) do stosowania w warzywnictwie i sadownictwie, nawóz SLAFER na bazie łupków karbońskich zawierający szczepy bakterii z rodzaju Bacillus i grzyby z rodzaju Trichoderma, makro, mikroelementy, substancję organiczną, stymulujące wzrost i plonowanie roślin oraz poprawę właściwości gleby, biostymulator BioPlus Forte na bazie drożdży i bakterii o działaniu biostymulującym i ochronnym, a także bioaktywne podłoża Profi 3 i Profi 4 z grzybami  Trichoderma spp. do uprawy roślin ogrodniczych w polu i pod osłonami. 

Prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt
Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Ryzosfery
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach
tel.: 503 158 903
e-mail: lidia.sas@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Konstytucji 3 maja 1/3
96-100 Skierniewice