Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Konstytucji 3 maja 1/3
96-100 Skierniewice